Corona update: 8 maart 2021


Update 15 maart 2021

Het nieuwe landelijke protocol verplicht ons tot het doen van enkele aanpassingen in de routing. De veranderingen die er zijn staan beschreven op onderstaande link. Tevens hebben wij een filmpje gemaakt ter verduidelijking. 
Klik HIER voor de link naar de pagina met aanpassingen.  

De zwemlessen gaan weer van start!
Tijdens de persconferentie deze avond is bekend gemaakt dat de zwemlessen vanaf dinsdag 16 maart weer hervat mogen worden. Wij staan te trappelen om weer van start te gaan.
De afgelopen periode hebben we verschillende mogelijke scenario’s voorbereid. Dit scenario is er daar één van. Op korte termijn verwachten wij de landelijke protocollen te ontvangen waar wij ons aan moeten houden. Aan de hand van deze protocollen gaan wij de zwemlessen voor u, uw kind en voor ons op een veilige wijze organiseren. 
Eind deze week hopen wij u alles te kunnen vertellen over hoe wij de zwemlessen weer mogen hervatten en wat dit voor de zwemlessen van uw kind betekent. Naast de informatie die wij via onze website met u delen, zullen wij alle ouders hierover persoonlijk bellen. 
De lessen van uw kind zullen op dezelfde dag plaatsvinden als voor de lockdown, half december. De lessen die op uw Beemd-pas staan, zijn nog gewoon geldig.

Met het hervatten van de lessen willen wij samen met uw kind zo snel mogelijk stappen zetten richting zwemveiligheid en een zwemdiploma. Om die reden zullen wij u wederom de mogelijkheid bieden om tweemaal per week te komen lessen. Als u gebruik wilt maken van die mogelijkheid, kunt u dat bij de eerste les bij de receptie aangeven. Aan de hand van deze inventarisatie zullen wij een lesplanning maken voor de extra lessen. 

Zoals aangegeven nemen wij eind deze week telefonisch contact met u op. 
Tot die tijd gaan wij hard aan de slag om alles in gereedheid te brengen voor de herstart. 
Wij kunnen niet wachten om iedereen weer te zien!
Tot snel.

De Beemd alleen geopend voor zwemlessen
Op basis van de informatie die via de persconferentie met ons is gedeeld, mogen wij de zwemlessen weer hervatten. Helaas blijft zwembad De Beemd voor alle andere zwemactiviteiten nog gesloten. Zodra op dat gebied landelijke versoepeling is toegestaan, vermelden wij dat in onze nieuwsbrief en op onze website.
Sport u via een vereniging in zwem- en sportcentrum De Beemd? Dan vragen wij u contact op te nemen met een functionaris van uw vereniging. 

Telefonische bereikbaarheid
Krijgt u niet direct gehoor als u ons belt? Dan willen wij u vragen uw vraag per mail te richten aan info@zwembaddebeemd.nl. Wilt u teruggebeld worden? Vermeld dan uw telefoonnummer in de mail. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Het is aannemelijk dat wij dan zonder nummerherkenning bellen.

 

Zwem- en sportcentrum De Beemd gesloten met ingang van 15 december

Beste bezoekers,
Zoals aangekondigd tijdens de persconferentie van 14 december 2020, dienen ook de zwembaden vanaf 00.00 uur te sluiten. Dit betekent dat zwem- en sportcentrum De Beemd niet meer toegankelijk is voor bezoekers. Het is nog onduidelijk wanneer wij de deuren weer mogen openen. Zodra dat het geval is, informeren wij u daarover via website, sociale media en onze nieuwsbrief. 
Een betere pil voor alle sportieve bezoekers die in De Beemd aan hun gezondheid en fitheid werken. Daarnaast is het erg vervelend dat er bij alle zwemleskinderen opnieuw een onderbreking in het zwemlestraject zit. 
Dat laat onverlet dat uw en onze gezondheid altijd de hoogste prioriteit heeft en wij uiteraard handelen naar de voorschriften van de rijksoverheid. 

Geen zwemles, en nu?!
Door de sluiting vervallen alle zwemlessen. Uiteraard blijft uw financiële tegoed op uw Beemd-pas gewoon actief. Bij de lockdown in het voorjaar van 2020, hebben wij gezien dat de zwemvaardigheid bij kinderen achteruit gaat. Destijds hebben wij bij de heropening aangeboden om tweemaal per week te gaan lessen. Zo werd de achterstand sneller ingehaald. 
Wij gaan ons oriënteren op de mogelijkheden die er bij de heropening in 2021 zijn. 

Geldigheid abonnement en badenkaart
Wat gebeurt er met de geldigheid van het tegoed dat op uw Beemd-pas staat, bijvoorbeeld een abonnement of badenkaart? Net als bij de eerdere sluiting in maart, zal de geldigheid van uw kaart verlengt worden met de periode dat wij gesloten zijn. 

Maar, ik heb mijn zwemplek gereserveerd!
Door de verplichte sluiting van het zwembad, vervalt uw reservering. Wij informeren u zodra er een definitieve datum is gecommuniceerd waarop wij weer open mogen. Uiteraard kunt u dan weer opnieuw uw zwemmomenten reserveren bij De Beemd. 

Bereikbaarheid De Beemd
De komende weken zal de receptie bij De Beemd niet bezet zijn. Wij willen u vragen om al uw vragen per mail te richten aan info@zwembaddebeemd.nl. Wilt u teruggebeld worden? Vermeld dan uw telefoonnummer in de mail. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Het is aannemelijk dat wij dan zonder nummerherkenning bellen. 

Inschrijven zwemles?
Wilt u uw zoon of dochter inschrijven voor zwemlessen bij De Beemd? Dan kan dat door het formulier op onze website te downloaden. Als u dit invult en opstuurt naar info@zwembaddebeemd.nl, verwerken wij uw inschrijving en nemen wij telefonisch contact met u op. Klik HIER om de inschrijfformulier voor het A-, B-, C-diploma en survival en snorkel-diploma te downloaden.

Sporten in De Beemd via een sportvereniging
Bent u lid van een sportvereniging, sport u bij De Beemd en wilt u de gevolgen voor uw sportactiviteiten weten? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met een functionaris van uw eigen vereniging.