Zwemlessen vanaf 18 mei

Update 18 mei: naar aanleiding van de eerste ervaringen hebben we iets gewijzigd in de routing. Zie daarvoor ook het filmpje. 

We zijn verheugd dat we weer mogen starten met het geven van zwemlessen. Om Nederland zwemveilig te maken is zwemles, en het onderhouden van de zwemvaardigheid, erg belangrijk. Uiteraard gelden ook bij de zwemlessen, de richtlijnen van het RIVM. 
Onze zweminstructeurs dienen op 1,5 meter afstand van het kind te blijven. Als de situatie daarom vraagt, is het mogelijk dat wij wel binnen de 1,5 meter afstand komen. Doordat wij onze zwembadbodem in hoogte kunnen verstellen, kunnen wij voor alle kinderen constant voor een veilige zwemomgeving zorgen. Onze instructeurs hebben specifieke instructies gekregen om in deze omstandigheden optimaal les te kunnen geven. 
 
Om de zwemlessen op een veilige wijze te laten verlopen, gelden onderstaande regels. U wordt dringend verzocht u hier met uw kind aan te houden. Onze ervaring is dat het voor de gewenning helpt als u uw kind probeert voor te bereiden op de nieuwe situatie. Zo proberen we op alle manieren ervoor te zorgen dat het hervatten van de lessen zo prettig mogelijk verloopt. 
 
Voor de zwemlessen gelden onderstaande instructies:
 1. Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar het bad;
 2. Per kind is één begeleider toegestaan. Het meenemen van broertjes en zusjes is helaas nog niet toegestaan;
 3. Houd uw kind in uw directe omgeving;
 4. Houd bij binnenkomst 1,5 meter afstand van de andere zwemlesbezoekers;
 5. Bij slecht weer is het prettiger om binnen te wachten op 1,5 meter afstand. In de hal zijn hartjes aangebracht op de vloer. Ieder hart is één plaats waar u samen met uw kind kunt wachten. Als u liever buiten wacht, dient u ook daar 1,5 meter afstand tot elkaar te behouden;
 6. De receptiemedewerker geeft aan wanneer u mag doorlopen naar de receptie. Daar kunt u zelfstandig uw Beemdpas scannen;
 7. Als er een betaling dient plaats te vinden, kan dat alleen via PIN;
 8. De receptiemedewerker verwijst u naar de horeca waar u uw zoon/dochter gereed mag maken voor de zwemles;
 9. In de horeca word uw kind opgehaald door de eigen zweminstructeur; 
 10. Nadat de instructeur uw kind heeft opgehaald, kunt u in de horeca of buiten wachten. U mag volgens de huidige maatregelen NIET mee naar de zwemzaal en ook NIET de eerste- en laatste 5 minuten kijken (zoals u gewend bent);
 11. Vlak voor het einde van de les krijgt u van de receptiemedewerker een seintje naar de kleedkamer te gaan;
 12. De zweminstructeur zal uw kind vanuit de zwemzaal begeleiden naar de kleedkamers;
 13. Na het aankleden verlaat u via de normale route weer het zwembad.

Vanuit het RIVM zijn onderstaande veiligheid- hygiëneregels opgesteld. Deze gelden voor iedereen:

 1. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 2. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 3. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 4. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 5. Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 6. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 7. Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);
 8. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 9. Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
 10. Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;
 11. Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 12. Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 13. Vermijd het aanraken van je gezicht;
 14. Schud geen handen.