Zwemlessen vanaf 16 maart 2021

We zijn verheugd dat we weer mogen starten met het geven van zwemlessen. Om Nederland zwemveilig te maken is zwemles, en het onderhouden van de zwemvaardigheid, erg belangrijk. Uiteraard gelden ook bij de zwemlessen, de richtlijnen van het RIVM. 
Onze instructeurs hebben specifieke instructies gekregen om in deze omstandigheden optimaal les te kunnen geven. 
 
Om de zwemlessen op een veilige wijze te laten verlopen, gelden onderstaande regels. U wordt dringend verzocht u hier met uw kind aan te houden. Onze ervaring is dat het voor de gewenning helpt als u uw kind probeert voor te bereiden op de nieuwe situatie. Zo proberen we op alle manieren ervoor te zorgen dat het hervatten van de lessen zo prettig mogelijk verloopt. 
 
Voor de zwemlessen gelden onderstaande instructies:
 1. Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar De Beemd;
 2. Vooraf aan de les mogen ouders niet meer naar binnen met het kind;
 3. De routing van de entree is anders dan u gewend bent. Bekijk hiervoor onderstaand filmpje. U mag tot halverwege de binnenplaats meelopen met uw kind. Daar vangen wij uw kind op. Eenmaal binnen staat de zweminstructeur klaar om uw kind op te vangen voor de les;
 4. Zorg dat uw kind de zwemkleding al onder de eigen kleren draagt;
 5. Geef uw kind een zak of tas mee om de kleren in te doen;
 6. Vijf minuten voor dat de les eindigt, mag u als ouder/verzorger wél naar binnen via onze normale ingang;
 7. Per kind is één begeleider toegestaan. Het meenemen van broertjes en zusjes is helaas nog niet toegestaan;
 8. U meld zich bij de receptie en scant daar uw Beemd-pas;
 9. Vervolgens mag u richting de kleedkamer om uw kind na de zwemles weer op te vangen. Uiteraard begeleiden wij uw kind naar de kleedkamers en kleedhokjes;
 10. Houd in de kleedkamer 1,5 meter afstand van elkaar (zie de aanduidingen op de muur);
 11. Na het aankleden verlaat u weer via de normale in- en uitgang het gebouw;

Vanuit het RIVM zijn onderstaande veiligheid- hygiëneregels opgesteld. Deze gelden voor iedereen:

 1. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 2. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 3. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 4. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 5. Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 6. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 7. Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden ;
 8. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 9. Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
 10. Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;
 11. Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 12. Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 13. Vermijd het aanraken van je gezicht;
 14. Schud geen handen.