x enquete formulier

Help de Beemd

Door het beantwoorden van 5 korte vragen!

Start enquete

In de uitzending van Radar op maandag 14 maart j.l. is uitgebreid ingegaan op de kwaliteit van het zwemonderwijs in Nederland.

Eens te meer is het belang aangetoond van landelijke uniforme kwaliteitseisen voor zwembaden.
Gesteld werd dat ieder zwembad zijn eigen diploma kan maken en eisen kan bedenken. En dat is niet goed!
Voor zwembad De Beemd is dat absoluut niet aan de orde. De Beemd is aangesloten bij de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Deze organisatie (veruit de grootste in Nederland) stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de zwemles, het personeel, maar ook het zwembad.

Als zwembad moet je je kwalificeren om dit diploma te mogen uitreiken. Onder andere de volgende eisen worden gesteld:

·        Gekwalificeerd personeel (diploma zwemonderwijzer)

·        Het badpersoneel moet in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

·        Jaarlijkse bijscholing voor zwemonderwijzers

·        Jaarlijkse onafhankelijk toetsing door de NRZ

·        Een zwemlesplan (je mag zelf weten op welke manier je zwemles geeft, als het einddoel maar gelijk is).

·        Een online leerlingvolgsysteem

Zwembad De Beemd vindt dat elk dat kind dat een diploma B en/of C heeft gehaald absoluut zwemveilig is in elk zwembad. Daarmee stellen wij ook dat alleen diploma A niet voldoende is om veilig en vrij in elk zwembad te kunnen zwemmen of spelen.

We rekenen erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Vriendelijke groet

Management De Beemd Lochem