x enquete formulier

Help de Beemd

Door het beantwoorden van 5 korte vragen!

Start enquete

Gedragscode Zwembranche

Om ongewenst gedrag in het zwembad zoveel mogelijk te voorkomen hanteren we bij De Beemd de richtlijnen van de Gedragscode Zwembadbranche. Deze gedragscode bevat omgangsregels in zwembaden waarop zowel ouders als medewerkers een beroep kunnen doen.