x Sluiting i.v.m. werkzaamheden van vrijdag 12 juli tot en met maandag 5 augustus 2024.

Let op!

Sluiting i.v.m. werkzaamheden van vrijdag 12 juli tot en met maandag 5 augustus 2024.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EEN BEZOEK AAN DE BEEMD

 ALGEMEEN:

 • Bezoekers aan onze accommodatie worden geacht zich te houden aan de huisregels van Stichting De Beemd en de huisregels welke gelden per accommodatieonderdeel.
 • Aanwijzingen van onze medewerkers, instructies op borden en/of posters (huisregels) dienen altijd opgevolgd te worden.
 • Er dient te allen tijde rekening gehouden te worden met andere gasten en medewerkers.
 • Roken, inclusief e-smoker, is verboden in de hele accommodatie. Het gebruik van drugs is niet toegestaan. Overtreding hiervan kan leiden tot directe uitzetting, al dan niet gepaard gaande met een ontzegging. Dit alles, zonder dat restitutie of andere compensatie plaatsvindt. Alcohol mag alleen genuttigd worden in het sportcafé en de daarbij horende terrassen. Het van buiten de accommodatie meebrengen van alcohol in De Beemd is niet toegestaan.
 • Stichting De Beemd is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel (door welk toeval of ongeval dan ook toegebracht aan de bezoeker) tijdens of na gebruik van de accommodatie en/of inventaris. Tevens is Stichting de Beemd niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van voorwerpen of materialen die toebehoren aan de bezoeker, met uitzondering van, onder voorbehoud van opzet en bewuste roekeloosheid van medewerkers. Als u schade of letsel wordt berokkend, dan dient u dit voor vertrek bij de receptie kenbaar te maken. Stichting De Beemd is niet meer aansprakelijk als de melding plaatsvindt na het verlaten van onze accommodatie.
 • Stichting De Beemd is niet aansprakelijk voor mogelijke blessures, ongevallen en/of andere risico’s voortkomend uit de beoefening van activiteiten in de sportaccommodatie.
 • Bij grote drukte en/of onvoorziene (weers-)omstandigheden behoudt Stichting De Beemd zich het recht voor om openingstijden te wijzigen of de accommodatie gedeeltelijk of in zijn geheel te sluiten, zonder terugbetaling van entreegelden.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld of ander ongewenst of hinderlijk gedrag wordt niet getolereerd. Bij diefstal, handtastelijkheden, zedenmisdrijf of fraude, wordt altijd de politie ingeschakeld.
 • Bij overtreding van onze huisregels of ongeoorloofd dan wel hinderlijk gedrag volgt ontzegging van de toegang tot onze accommodaties.
 • Aan informatie gegeven door medewerkers of mededelingen op de website, die niet kloppen met deze voorwaarden, kunnen geen rechten worden ontleed.
 • Zet en drukfouten zijn voorbehouden. 

ZWEMBADEN:

 • Gasten zijn verplicht om bij de receptie een toegangsbewijs aan te schaffen, alvorens het zwembad betreden wordt.
 • Toegangskaarten:
  • Dagkaarten zijn uitsluitend geldig op de dag van uitgifte. Bij 2 bezoeken op dezelfde dag dient u 2 dagkaarten aan te schaffen.
   Abonnementen en leskaarten zijn geldig in de vastgestelde periode waarin deze kaarten als zodanig voor uitgegeven wordt.
  • Meerbadenkaarten zijn geldig tot een jaar na het eerste bezoek aan Zwembad De Beemd.
   Meerbadenkaarten worden bij opgelegde sluiting, of bij sluiting op initiatief van de Beemd, evenredig verlengd.
  • Meerbadenkaarten worden bij langdurig ziekte, langer dan 6 weken, evenredig verlengd, wanneer dit vooraf is aangegeven.
  • Bij aanmelden voor zwemles bent u verplicht om inschrijfgeld te betalen. Restitutie is niet mogelijk.
 • Kinderen die niet in het bezit zijn van zwemdiploma A en kinderen onder de 5 jaar hebben alleen toegang als zij worden begeleid door een betalende volwassene (in badkleding) van minimaal 18 jaar die beschikt over een goede zwemvaardigheid en minimaal in het bezit is van zwemdiploma A. De toezichthouders kunnen vragen om uw zwemvaardigheid in de praktijk te tonen middels voorzwemmen. U dient hier gehoor aan te geven.
 • Kinderen zonder zwemdiploma’s zijn verplicht zwemvleugels, een zwemvest of een Easy SwimPro drijfpakje te dragen én dient u uw kind altijd binnen handbereik te houden.
 • De uitspraak van medewerkers over zwemvaardigheid/-veiligheid is bindend.
 • In de zwembaden met een waterdiepte van minder dan 1,40 meter is duiken van randen en van drijvende voorwerpen verboden.
 • Vooraf douchen is verplicht en dient in tijd beperkt te blijven.
 • Hardlopen is in verband met gevaar voor uitglijden niet toegestaan.
 • Na uw bezoek aan de accommodatie dient u uw materialen en afval op te ruimen.
 • Glaswerk/stenen servies is niet toegestaan in- en rondom de zwembaden.
 • Het is niet toegestaan om zonder geldige reden in- of bij de kleedruimten te zijn.
 • Gasten boven de 18 jaar die lijden aan een aandoening waarbij het risico op plotseling bewustzijnsverandering kan optreden, wordt aangeraden dit vooraf te melden bij één van onze medewerkers. Gasten met een aandoening beneden de 18 jaar dienen altijd onder begeleiding van een volwassene van minimaal 18 jaar te zijn.
 • Het maken van foto’s en/of video’s is alleen toegestaan met toestemming van de gefotografeerde of gefilmde, echter alleen voor eigen gebruik. Publicatie van beeld- of geluidsmateriaal is niet toegestaan, tenzij de directie hiervoor toestemming heeft verleend. Fotograferen en/of filmen onder water is te allen tijde verboden.
  Ingeval één van onze medewerkers constateert dat iemand (kennelijk) zonder toestemming foto’s of filmmateriaal maakt van personen die daarvoor (kennelijk) niet hun toestemming hebben gegeven, dient u het gemaakte beeldmateriaal op eerste verzoek van het personeel onmiddellijk en in hun bijzijn permanent te verwijderen. Bij herhaalde overtreding, heeft ons personeel de bevoegdheid u per direct de toegang tot het zwembad en/of alle overige ruimtes te ontzeggen. Dit zonder restitutie van gelden.
 • Bij twijfel, van welke aard ook, dienen aanwijzingen van medewerkers te worden opgevolgd.
 • Maak voor uw (waardevolle) eigendommen gebruik van kluisjes in de accommodatie.
 • Een rolstoel mag alleen naar binnen als de banden zijn schoongemaakt.
 • Kledingvoorschriften:
  • Het dragen van zwemkleding is verplicht bij het betreden van het zwemwater. Deze dient vervaardigd te zijn uit materiaal dat enkel geschikt is om te zwemmen.
  • Vrijetijdskleding en sportkleding gebruikt als zwemkleding is niet toegestaan
  • Ondergoed of string is niet toegestaan als zwemkleding. Ook het dragen van ondergoed onder zwemkleding is in verband met hygiëne niet toegestaan.
  • Topless zonnen op de ligweide en/of topless zwemmen is niet toegestaan.
  • Het dragen van buitenschoeisel rondom de zwembaden is niet toegestaan tenzij met hoezen/blauwe slofjes. Deze liggen in de mand bij de toegangsdeuren.
  • Bij baby’s en peuters welke niet zindelijk zijn is het dragen van een zwemluier verplicht. Deze zijn verkrijgbaar bij de receptie.
  • Afwijken van bovenstaande kledingvoorschriften mag alleen met toestemming van onze medewerkers.
 • Stichting De Beemd is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, achterlating, verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen.


SPORTHALLEN:

 • Aanwijzingen van onze medewerkers en/of instructies op borden moeten altijd opgevolgd worden.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld of intimidatie dan wel enig ander ongewenst of ongepast of hinderlijk gedrag zoals seksuele of seksueel getinte gedragingen of toespelingen wordt niet getolereerd. Bij constatering volgt ontzegging van de toegang tot onze accommodaties.
 • (On)gewenste intimiteiten en/of aanstootgevende contacten en/of ander ongewenst en/of asociaal gedrag worden niet getolereerd.
 • Roken, inclusief e-smoker, is verboden in de hele accommodatie. Het gebruik van drugs is niet toegestaan. Overtreding hiervan kan leiden tot directe uitzetting, al dan niet gepaard met een ontzegging. Dit alles, zonder dat restitutie of andere compensatie plaatsvindt.
 • Alcohol mag alleen genuttigd worden in het sportcafé en de daarbij horende terrassen.
 • Het van buiten de accommodatie meebrengen van alcohol in De Beemd is niet toegestaan.
 • Het gebruik van (spel)materiaal in- en om de sportaccommodatie is alleen toegestaan in overleg met de aanwezige medewerkers, na gebruik moeten materialen opgeruimd worden.
 • Stichting De Beemd is niet aansprakelijk voor mogelijke blessures, ongevallen en/of andere risico’s voortkomend uit de beoefening van activiteiten in de sportaccommodatie.
 • Het is niet toegestaan op buitenschoenen of schoenen met zwarte zolen te sporten.
 • Het is niet toegestaan zelf meegenomen consumpties in de sporthal of op de tribunes te nuttigen.
 • Huisdieren zijn in onze sportaccommodatie niet toegestaan. met uitzondering van hulphonden.
 • Het is niet toegestaan om u zonder geldige reden in of bij de kleedruimte op te houden.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld of ander ongewenst of hinderlijk gedrag wordt niet getolereerd. Bij diefstal, handtastelijkheden, zedenmisdrijf of fraude, wordt altijd de politie ingeschakeld.w
 • Gasten boven de 18 jaar die lijden aan een aandoening waarbij het risico op plotseling bewustzijnsverandering kan optreden, wordt aangeraden dit vooraf te melden bij één van onze medewerkers. Gasten met een aandoening beneden de 18 jaar dienen altijd onder begeleiding van een volwassene van minimaal 18 jaar te zijn.
 • Stichting De Beemd is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, achterlating, verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen.